锦利|国际

             Home » Alumni » Alumni Association

             The Organization of Council-III towards Hebei University of Technology’s Alumni Association

             The Organization of Council-III towards Hebei University of Technology’s Alumni Association

              

             1.       Honorary President

             JIA Qinglin

              

             2.       Consultant (26)

             YU Cunfu              YIN Yali                   WANG Dahu            WANG Xuejun         WANG Jianzhong 

             WANG Shuzu        WANG Aimin           BAI Runzhang         REN Xuefeng           LIU Wenfan     

             LIU Jiaomin          SUN Guangxiang     SUN Ruibin              AN Zhendong          HE Shaocun

             ZhANG Guobin     ZHANG Baohua       LI Zhendong            LI Zhensheng          YANG Hui

             CHEN Xiufang      ZHOU Shaoxi           ZHONG Qingjie       GAO Feng               CUI Jiangshui

             FU Guangsheng

              

             3.       President

             LI Qiang

              

             4.       Senior Vice President

             HE Lijun

              

             5.       Vice President (16)

             MA Zhihai              WANG Jianping     GAN Zhongxue      BAI Liang                 LIU Zhansheng        

             LIU Xiaohan            LIU Enduo             LIU Shuoquan        WU Hui                    ZHANG Ruishu         

             YANG Lanming       ZHAO Lianjiang    XU Jingtian            MEI Changchun        HAN Wenzhong

             XIONG Guangyu

              

             6.       Senior Councillor (45)

             MA Hongzhi         MA Zhihai           FANG Shaoming        WANG Jianping      FU Yong

             GAN Zhongxue    BAI Liang             LIU Dongsheng         LIU Zhansheng       LIU Xiaohan

             LIU Enduo            LIU Shuoquan      BI Shijie                     WU Hui                  SONG Jing

             ZHANG Shenli      ZHANG Kunyu     ZHANG Baorui           ZHANG Jianjun      ZHANG Chunjing

             ZHANG Ruishu     LI Qiang              LI Aijun                      LI Chungang          YANG Lanming

             YANG Minghui     XIAO Keqin          DI Guodong               CHEN Yunfeng      CHEN Zhanqun

             CHEN Zhuguo      ZHOU Daqing      ZHOU Shaowen        HE Lijun                 ZHAO Lianjiang

             XIA Shiqun           XU Hongbao        XU Jingtian                MEI Changchun     HAN Wenzhong

             HAN Xingjun        XIONG Guangyu  XUE Hongwei            HUO Xianyu           MO Xinshe

              

             7.       Councillor (138)

             DING Chen           MA Fengmin           MA Hongzhi             MA Zhihai            MA Jingzhong 
             FANG Shaoming   WANG Dong           WANG Li (Hebei University of Technology) 

             WANG Li (Secretary General of Shanghai Alumni Association)                      WANG Lanyu     

             WANG Xingda     WANG Junli             WANG Nongyue      WANG Jianping    WANG Guijun

             WANG Liuwen     WANG Xiaofei         WANG Xiaoning      WANG Hailiang    WANG Xitai   

             FU Yong               GAN Zhongxue       TIAN Wen                BAI Liang              BAI Zongwu  

             SHI Liping            LI Qiang                  LIU Zili                     LIU Dongsheng     LIU Zhansheng

             LIU Dongxiang     LIU Jihui                 LIU Guofang             LIU Chunjiang       LIU Xiaohan  

             LIU Enduo            LIU Shuoquan         LIU Shujuan              HUA Wei               LV Ming      
             BI Shijie               CHI Yuhe                QI Zhenhua               HE Xiaoyong         LAI Xinmin

             TONG Aimin        WU Hui                  SONG Jing                 SONG Shucai        ZHANG Cheng

             ZHANG Xu           ZHANG Ming          ZHANG Guangheng  ZHANG Shuhang   ZHANG Tianxiang

             ZHANG Yuying    ZHANG Shenli         ZHANG Zhigang        ZHANG Kunyu      ZHANG Baorui

             ZHANG Jianjun    ZHANG Shaofang    ZHANG Jianting        ZHANG Jinjiang    ZHANG Chunjing

             ZHANG Ruishu    LI Shaoyuan             LI Ning                      LI Wei                   LI Jia                
             LI Qiang              LI Yunxiao                LI Aijun                     LI Zhaoting           LI Bing   

             LI Xihong             LI Jingzhi                  LI Jianqiang              LI Guoyong           LI Chungang 

             LI Min                 YANG Lanming         YANG Baolin            YANG Minghui      XIAO Keqin    

             SU Chuansheng  QIU Jianwu              DI Weimin                DI Guodong          CHEN Guangyong

             CHEN Yunfeng    CHEN Zhanqun        CHEN Zhuguo          CHEN Jinsha          LUO Xiguo

             ZHOU Daqing     ZHOU Shaowen       MENG Qingxin         MENG Jianjun        HE Lijun     
             HE Junshi            ZHAO Lianjiang       ZHAO Juanying        ZHAO Xuchen        HAO Zhenming

             NI Zao                 XIAO Shiqun            XU Hongbao            XU Huaishu            XU Jingtian        
             CHAI Baoliang    GENG Ronghe         JIA Fengsuo             GUO Hongyong      GUO Jingping         
             GAO Dong          CUI Jianhua             CUI Zhenya             CAO Jidong             LIANG Tianqi
             MEI Changchun  HUANG Quanli        HUANG Zhizhong    HAN Wenzhong      HAN Tongyin 
             HAN Xingjun       HAN Tiwen              XIE Jiazhen              JIN Zhijun               XIONG Guangyu 
             CAI Junwang      CAI Baorong             XUE Hongwei           HUO Xianyu           MO Xinshe         
             DAI Jingxin         WEI Shuqiang          WEI Fajun

              

             8.       Secretary General

             DAI Jingxin

              

             9.       Vice Secretary General

             WANG Li (Hebei Univeristy of Technology)

                         Mobile phone

                         Variety show

                         Buddhism

                         city

                         society

                         image

                         Finance

                         Celebrity

                         news